[Skip to Content]

Fibromyalgia

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

5 providers are found.

Eduardo Bonilla, MD
Eduardo Bonilla, MD
315 464-3836
Location: Syracuse
Hospital Campus: Downtown
Department: Medicine
Fibromyalgia; Internal Medicine; Rheumatology; Arthritis; Gout; Rheumatoid Arthritis; …
View Profile

Brian Johnson, MD
Brian Johnson, MD
315 464-3130
Hospital Campus: Downtown
Department: Psychiatry and Behavioral Sciences
Fibromyalgia; Psychiatry; Addiction Medicine; Psychiatry and Neurology; Addiction Psychiatry; Alcohol Abuse; …
View Profile

Hom P Neupane, MD
Hom P Neupane, MD
315 464-3836
Location: Syracuse
Hospital Campus: Downtown
Department: Medicine
Fibromyalgia; Internal Medicine; Rheumatology; Allergy; Arthritis; Bursitis; …
Language(s): Hindi, Nepali, Bengali
View Profile

Thomas M Spangenberg, PT, DPT, CSCS
Thomas M Spangenberg, PT, DPT, CSCS
315 464-6543
Location: Syracuse
Hospital Campus: Downtown
Department: PM&R - Rehab Therapies
Fibromyalgia; Physical Therapy; Achilles Tendon Injury; Ankle Sprain; Anterior Cruciate Ligament (ACL) Injury; Arthritis; …
View Profile

Adam Strizak, PT, DPT
Adam Strizak, PT, DPT
315 464-6543
Location: East Syracuse; Syracuse
Hospital Campus: Downtown
Department: PM&R - Rehab Therapies
Fibromyalgia; Physical Therapy; Cervical Radiculopathy; Chronic Pain; Foot and Ankle; Frozen Shoulder; …
View Profile

Top